Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Vzor a osnova Hodnotící zprávy za r. 2013 pro DSO Blatenska
Vzor a osnova "Hodnotící zprávy za rok 2013 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu" za DSO Blatenska Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2014 do 18.06.2014.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOB za r. 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2013.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2014 do 18.06.2014.

Komentář k hodnotící zprávě pro SOB za r. 2013
Komentář k hodnotící zprávě pro SOB za r. 2013.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2014 do 18.06.2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za r. 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DOS SOB za rok 2013
č.j.: KUJCK 19415/2013 OEKO-PŘ.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2014 do 18.06.2014.

Pozvánka na 44. zasedání ZO
Pozvánka na 44. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 30.5.2014 v 19:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2014 do 30.05.2014.

Závěrečný účet DSO za rok 2013
Závěrečný účet DSO - Svazek měst a obcí okresu Strakonice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Zpráva o přezkoumání hospodaření SMOS za r. 2013
Zpráva nezávislých auditorů o přezkoumání hospodaření Svazeku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Závěrečný účet za rok 2013
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2013
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2013
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Rozvaha za rok 2013
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 1014546/14/2200-14400-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2014 do 02.06.2014.

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 2014
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2014.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2014 do 02.06.2014.

Informace pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2014 do 02.06.2014.

Pozvánka na 43. zasedání ZO
Pozvánka na 43. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 28.4.2014 v 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 21.04.2014 do 28.04.2014.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na 24.4.2014
Ve čtvrtek 24. 4. 2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2014 do 24.04.2014.

Pozvánka na 42. zasedání ZO
Pozvánka na 42. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 31.3.2014 v 16:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 24.03.2014 do 31.03.2014.

Informační leták - daň z příjmů fyzických osob za r. 2013
Informační leták - daň z příjmů fyzických osob za rok 2013 pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Blatné.
Min.doba zveřejnění od 04.03.2014 do 01.07.2014.

Základní informace správce daně za r. 2013
Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za r.2013 pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Blatné.
Min.doba zveřejnění od 04.03.2014 do 01.07.2014.

Výroční zpráva o poskytování informací 2013
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 28.02.2014 do 16.03.2014.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na 27.2.2014
Ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 20.02.2014 do 27.02.2014.

Pozvánka na 41. zasedání ZO
Pozvánka na 41. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 24.2.2014 v 16:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 17.02.2014 do 24.02.2014.

Návrh zadání změny č. 5 ÚPO Kadov - únor 2014
Návrh zadání změny č. 5 územního plánu obce Kadov.
Min.doba zveřejnění od 07.02.2014 do 09.03.2014.

Veřejná vyhláška - č.j.: MUBL 10614/2013
MěÚ Blatná vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 28.01.2014 do 13.02.2014.

Stanovisko od MŽP č. j.: 92979/ENV/13
Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020“.
Min.doba zveřejnění od 24.01.2014 do 09.02.2014.

Posuzování vlivů na životní prostředí zn.: 92979/ENV/13
MŽP zveřejňuje - Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 24.01.2014 do 09.02.2014.

Záměr pronájmu bytu
Obec Tchořovice vyhlašuje záměr pronajmout byt.
Min.doba zveřejnění od 10.01.2014 do 26.01.2014.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
č.j.: 92762/ENV/13-4133/630/13.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2013 do 12.01.2014.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice (1)
Protokol č. 9278/13 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 5.12.2013.
Min.doba zveřejnění od 23.12.2013 do 08.01.2014.