Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 113380/2019
Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu dle doloženého návrhu DIO spis. zn.: ODSH 110704/2019/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 08.10.2019 do 24.10.2019.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 111122/2019
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává Veřejnou vyhlášku - Doruční návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje sp. zn.: OREG 111121/2019/dare SO
Min.doba zveřejnění od 01.10.2019 do 16.11.2019.

Rekonstrukce přejezdu ve Tchořovicích 18.10. - 25.10.2019
Rekonstrukce přejezdu ve Tchořovicích - Veřejná vyhláška, informace a DIO stavby
Min.doba zveřejnění od 01.10.2019 do 17.10.2019.

Záměr uzavřít novou nájemní smlouvu na byt č. 3 ve Tchořovicích čp. 77
Obec Tchořovice zveřejňuje záměr uzavřít novou nájemní smlouvu na byt č. 3 ve Tchořovicích čp. 77 pro příjmově vymezené osoby se současným nájemníkem bytu č. 3.
Min.doba zveřejnění od 21.09.2019 do 07.10.2019.

Návrh rozpočtu SMOOS na r. 2020
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 20.09.2019 do 16.12.2019.

Záměr pronájmu nebytových prostor - pohostinství č.j.: 2019/518 /TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu nebytových prostor - pohostinství
Min.doba zveřejnění od 20.09.2019 do 08.10.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - září 2019
Ve čtvrtek 19.9.2019 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 09.09.2019 do 23.09.2019.

Pozvánka na 11. zasedání ZO 10.9.2019
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 10.9.2019 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 03.09.2019 do 11.09.2019.

Žádost o poskytnutí informace č. j.: 2019 /466/ TCH
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 02.09.2019 do 17.09.2019.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 95648/2019
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy" spis.zn.: ODSH 95573/2019/davi1 SO
Min.doba zveřejnění od 02.09.2019 do 18.09.2019.

Rozpočtové opatření č. 10/2019
Rozpočtové opatření č. 10/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 23.08.2019 do 08.09.2019.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 8379/19, 6769/19, 6768/19
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 5.6.2019
Min.doba zveřejnění od 08.08.2019 do 23.08.2019.

Rozpočtové opatření č. 9/2019
Rozpočtové opatření č. 09/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 03.08.2019 do 19.08.2019.

Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rozpočtové opatření č. 08/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 22.07.2019 do 07.08.2019.

Veřejná vyhláška od Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j.:KUJCK 82247/2019
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy sp. zn.: ODSH 81018/2019/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 17.07.2019 do 02.08.2019.

Pozvánka na 10. zasedání ZO 22.7.2019
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 22.7.2019 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 15.07.2019 do 22.07.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 10369/2019
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává OOP spis. zn.: MUBL 10336/2019/OD
Min.doba zveřejnění od 12.07.2019 do 28.07.2019.

Rozpočtové opatření č. 7/2019
Rozpočtové opatření č. 07/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 04.07.2019 do 20.07.2019.

Rozhodnutí o umístění stavby č.j.: MUBL 9486/2019
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Rozhodnutí o umístění stavby "Výstavba VO Tchořovice - severní část" spis.zn: OVÚP/4785/2019/KK
Min.doba zveřejnění od 03.07.2019 do 19.07.2019.

Pravidla pro zapůjčování stolů a lavic (pivních setů) v majetku obce Tchořovice platné od 1.7.2019
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Tchořovice č. 50/2019 ze dne 20. 6. 2019 byla stanovena pravidla a ceny pro zapůjčování obecních stolů a lavic (pivních setů).
Min.doba zveřejnění od 02.07.2019 do 18.07.2019.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2018
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Blatenska za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 18.06.2019 do 01.07.2020.

Pozvánka na 9. zasedání ZO 20.6.2019
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 20.6.2019 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 14.06.2019 do 20.06.2019.

Závěrečný účet SMOOS 2018
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 13.06.2019 do 30.06.2020.

Veřejná vyhláška od Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j.:KUJCK 67362/2019
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy sp. zn.: ODSH 65344/2019/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 11.06.2019 do 27.06.2019.

Rozpočtové opatření č. 06/2019
Rozpočtové opatření č. 06/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 10.06.2019 do 26.06.2019.

Oznámení o možnosti seznámit se s podklady Rozhodnutí č.j.: MUBL 8392/2019
Oznámení o možnosti seznámit se s podklady Rozhodnutí o umístění stavby: Výstavba VO Tchořovice - severní část Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 07.06.2019 do 23.06.2019.

Pozvánka na 8. zasedání ZO 11.6.2019
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 11. června 2019 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2019 do 11.06.2019.

Veřejná vyhláška od MŽP č. j.: MZP/2019/630/1219
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého spis. zn.: ZN/MZP/2019/630/267
Min.doba zveřejnění od 04.06.2019 do 20.06.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č. j.: MUBL 7560/2019
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH spis. zn.: MUBL 6853/2019/OD
Min.doba zveřejnění od 29.05.2019 do 14.06.2019.

Rozpočtové opatření č. 05/2019
Rozpočtové opatření č. 05/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 27.05.2019 do 12.06.2019.