Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice
Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 3.11.2014 v 18:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 25.10.2014 do 03.11.2014.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č.7750/14
Protokol č. 7750/14 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 25.9.2014.
Min.doba zveřejnění od 22.10.2014 do 22.11.2014.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na 30. 10. 2014
Ve čtvrtek 30.10.2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 17.10.2014 do 30.10.2014.

Usnesení exekutora č.j.:120 EX 521/07-314
Nařízení nového času a místa dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2014 do 07.01.2015.

Pozvánka na 47. zasedání ZO
Pozvánka na 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 3.10.2014 v 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2014 do 03.10.2014.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na 18.9.2014
Ve čtvrtek 18. 9. 2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 08.09.2014 do 18.09.2014.

Pozvánka na 46. zasedání ZO
Pozvánka na 46. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 29.8.2014 v 19:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 22.08.2014 do 29.08.2014.

Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Tchořovice a data konání veřejného projednání - 2014
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Tchořovice a data konání veřejného projednání
č.j.: MUBL 7837/2014
spis. zn.: 07/7654/2011/KS.
Min.doba zveřejnění od 28.07.2014 do 10.09.2014.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č.4689/14
Protokol č. 4689/14 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 9.7.2014.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2014 do 25.08.2014.

Pozvánka na 45. zasedání ZO
Pozvánka na 45. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 4.7.2014 v 19:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2014 do 04.07.2014.

Rozhodnutí prezidenta ČR ze dne 12.6.2014
Rozhodnutí prezidenta ČR ze dne 12.6.2014 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a měst ČR.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2014 do 11.10.2014.

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2014 - harmonogram úkolů a lhůt
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 10. a 11. října 2014 - harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2014 do 11.10.2014.

Volby do zastupitelstev obcí 2014 - harmonogram úkolů a lhůt
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 - harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2014 do 11.10.2014.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 35294/2014/OREG
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává Veřejnou vyhlášku
spis. zn.: OREG 34169/2014/dare/3.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2014 do 15.07.2014.

Vzor a osnova Hodnotící zprávy za r. 2013 pro DSO Blatenska
Vzor a osnova "Hodnotící zprávy za rok 2013 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu" za DSO Blatenska Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2014 do 18.06.2014.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOB za r. 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2013.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2014 do 18.06.2014.

Komentář k hodnotící zprávě pro SOB za r. 2013
Komentář k hodnotící zprávě pro SOB za r. 2013.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2014 do 18.06.2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za r. 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DOS SOB za rok 2013
č.j.: KUJCK 19415/2013 OEKO-PŘ.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2014 do 18.06.2014.

Pozvánka na 44. zasedání ZO
Pozvánka na 44. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 30.5.2014 v 19:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2014 do 30.05.2014.

Závěrečný účet DSO za rok 2013
Závěrečný účet DSO - Svazek měst a obcí okresu Strakonice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Zpráva o přezkoumání hospodaření SMOS za r. 2013
Zpráva nezávislých auditorů o přezkoumání hospodaření Svazeku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Závěrečný účet za rok 2013
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2013
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2013
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Rozvaha za rok 2013
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 1014546/14/2200-14400-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2014 do 02.06.2014.

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 2014
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2014.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2014 do 02.06.2014.

Informace pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2014 do 02.06.2014.

Pozvánka na 43. zasedání ZO
Pozvánka na 43. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 28.4.2014 v 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 21.04.2014 do 28.04.2014.