Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Pozvánka na 40. zasedání ZO
Pozvánka na 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 27.12. 2013 v 16:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 19.12.2013 do 27.12.2013.

Oznámení od FÚ pro Jihočeský kraj
FÚ pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Blatné zveřejňuje informace o údajích k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2013 do 31.01.2014.

Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu obce Tchořovice na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 09.12.2013 do 26.12.2013.

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy
MěÚ Blatná vydává Veřejnou vyhlášku - návrh opatření obecné povahy
č.j.: MUBL 10614/2013.
Min.doba zveřejnění od 06.12.2013 do 22.12.2013.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Svolání 8.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2013 do 05.12.2013.

SMOOS Návrh rozpočtu na rok 2014
Svazek měst a obcí okresu Strakonice Velké náměstí 2, Strakonice - Návrh rozpočtu na rok 2014
Min.doba zveřejnění od 26.11.2013 do 15.12.2013.

Záměr pronájmu garáže
Obec Tchořovice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje záměr pronájmu garáže.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2013 do 07.12.2013.

Záměr nakládání s obecním majetkem
Obec Tchořovice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2013 do 07.12.2013.

Návrh rozpočtu SOB na r. 2014
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 18.11.2013 do 04.12.2013.

Oznámení o společném jednání k návrhu Územního plánu Kocelovice
Vydal Městskýú řad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, č.j.: MUBL 8481/2013
Min.doba zveřejnění od 11.11.2013 do 03.12.2013.

Pozvánka na 39. zasedání ZO
Pozvánka na 39. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 18.11.2013 v 19:00 hod.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2013 do 18.11.2013.

OZNÁMENÍ O VYDANÉM ÚZEMNÍM PLÁNU
Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Blatná č.j.: MUBL 10990/2013
Min.doba zveřejnění od 01.11.2013 do 15.11.2013.

Veřejná vyhláška
Doručení návrhu 1.aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostedí a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2013 do 20.12.2013.

Rozhodnutí
Rozhodnutí MÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování č.j.: MUBL 11219/2013
Min.doba zveřejnění od 01.11.2013 do 15.11.2013.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Svolání 7.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 24.10.2013 do 31.10.2013.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice (2)
Protokol č. 7088/13 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 5.9.2013
zn.: 1473/EKO-H/13.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2013 do 04.11.2013.

Návrh na úplnou uzavírku silnice II/174
Návrh na úplnou uzavírku silnice II/174 v místě železničního přejezdu.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2013 do 11.10.2013.

Rozhodnutí od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává Rozhodnutí - Povolení uzavírky a objížďky
zn.: MUBL 10449/2013.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2013 do 11.10.2013.

Pozvánka na 38. zasedání ZO
Pozvánka na 38. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 1.10.2013 v 19:00 hod.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 01.10.2013.

Infokanál
Informace o SMS InfoKanálu obce Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 20.09.2013 do 05.10.2013.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška č.j.: 64644/ENV/13-2731/630/13
Min.doba zveřejnění od 20.09.2013 do 05.10.2013.

Návrh opatření obecné povahy
MŽP předkládá návrh opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 20.09.2013 do 05.10.2013.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Svolání 6.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 11.09.2013 do 19.09.2013.

OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ, č.j.: MUBL 9588/2013
Min.doba zveřejnění od 11.09.2013 do 26.09.2013.

Pozvánka na 37. zasedání ZO
Pozvánka na 37. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 30.8.2013 v 19:00 hod.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2013 do 30.08.2013.

Rozhodnutí od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Rozhodnutí - Územní rozhodnutí
č.j.: MUBL 9014/2013
spis. zn.: 07/13086/2012/BL.
Min.doba zveřejnění od 22.08.2013 do 07.09.2013.

Rozhodnutí od hejtmana Jihočeského kraje
Rozhodnutí od hejtmana Jihočeského kraje č. 4/2013 o zrušení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 06.08.2013 do 22.08.2013.

Rozhodnutí
o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 26.07.2013 do 26.08.2013.

Pozvánka na 36. zasedání ZO
Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 31.7.2013 v 19:00 hod.
Min.doba zveřejnění od 24.07.2013 do 31.07.2013.

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADIŠTĚ, č.j.:VŽP/2008/2013 - Vět
Min.doba zveřejnění od 19.07.2013 do 22.08.2013.