Zpravodaj Blatensko SOBě

Časopis pro Svazek obcí Blatenska.

Formulář pro podávání inzerátů v listech Blatensko SOBě
Zde si můžete stáhnout formulář, který se používá pro podávání inzerce ve zpravodaji Blatensko SOBě. Formulář si vytiskněte, vyplňte a spolu s ústřižkem složenky pošlete na adresu ve formuláři uvedenou. Formulář ke stažení.

Jednotlivá čísla ke stažení (pdf):

Prosinec 2007
Blatensko SOBě 12/2007.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2007 do 00.00.0000.