Zpravodaj Blatensko SOBě

Časopis pro Svazek obcí Blatenska.

Formulář pro podávání inzerátů v listech Blatensko SOBě
Zde si můžete stáhnout formulář, který se používá pro podávání inzerce ve zpravodaji Blatensko SOBě. Formulář si vytiskněte, vyplňte a spolu s ústřižkem složenky pošlete na adresu ve formuláři uvedenou. Formulář ke stažení.

Ceník inzerce platný od 1. 1. 2024
Termíny uzávěrek pro rok 2024

Jednotlivá čísla ke stažení (pdf):

Březen 2009
Blatensko SOBě 03/2009.
Min.doba zveřejnění od 01.03.2009 do 00.00.0000.

Leden 2009
Blatensko SOBě 01/2009.
Min.doba zveřejnění od 01.01.2009 do 00.00.0000.

Listopad 2008
Blatensko SOBě 11/2008.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2008 do 00.00.0000.

Září 2008
Blatensko SOBě 09/2008.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2008 do 00.00.0000.

Červenec 2008
Blatensko SOBě 07/2008.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2008 do 00.00.0000.

Květen 2008
Blatensko SOBě 05/2008.
Min.doba zveřejnění od 01.05.2008 do 00.00.0000.

Březen 2008
Blatensko SOBě 03/2008.
Min.doba zveřejnění od 01.03.2008 do 00.00.0000.

Prosinec 2007
Blatensko SOBě 12/2007.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2007 do 00.00.0000.