Zápisy Zastupitelstva obce

Informace z jednání Zastupitelstva obce Tchořovice.

Z důvodu ochrany osobních údajů jsou zápisy z jednání zastupitelstva upraveny tak, aby se v nich nevyskytovaly některé citlivé údaje. Neupravená verze je k nahlédnutí na obecním úřadu pro zákonem vymezené osoby a to: občané hlášení v obci k trvalému pobytu, osoby starší 18 let, které v obci vlastní nemovitost a cizí státní občané hlášení v obci k trvalému pobytu.

Zápis č. 3/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
Zápis č. 3/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 3. 2007.
Min.doba zveřejnění od 04.03.2007 do 20.03.2007.

Zápis č. 2/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
Zápis č. 2/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 2. 2. 2007.
Min.doba zveřejnění od 03.02.2007 do 19.02.2007.

Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice
Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 6. 1. 2007.
Min.doba zveřejnění od 07.01.2007 do 23.01.2007.