Vodovod

Informace v souvislosti s obecním vodovodem.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice (2)
Protokol č. 7088/13 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 5.9.2013
zn.: 1473/EKO-H/13.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2013 do 04.11.2013.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice
Protokol č. 4099/13 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 13.6.2013.
Min.doba zveřejnění od 10.07.2013 do 26.07.2013.

Vyúčtování vodné a stočné za rok 2012
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2012
Min.doba zveřejnění od 20.06.2013 do 05.07.2013.

Rozbor vody ze dne 8.1.2013
Protokol o zkoušce vody č. 27 / 13 pro obec Tchořovice odebrané dne 8.1.2013.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2013 do 17.02.2013.

Rozbor vody (1)
Rozbor vody - protokol č.7387/2012
Min.doba zveřejnění od 22.10.2012 do 07.11.2012.

Rozbor vody (2)
Rozbor vody - protokol č.7389/2012
Min.doba zveřejnění od 22.10.2012 do 07.11.2012.

Rozbor vody (3)
Rozbor vody - protokol č.4049/2012
Min.doba zveřejnění od 10.07.2012 do 25.07.2012.

Protokol o rozboru pitné vody
Protokol č. 810/12 o rozboru pitné vody v obci Tchořovice 12.3.2012 .
Min.doba zveřejnění od 16.03.2012 do 01.04.2012.

Rozbor vody (4)
Rozbor vody - protokol č.632/2012
Min.doba zveřejnění od 20.01.2012 do 31.03.2012.

Rozbor vody
Rozbor vody - protokol č.632/2012
Min.doba zveřejnění od 17.10.2011 do 31.12.2011.