Závěrečný účet za rok 2017 - návrh(archiv dokumentů)

Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2017 - návrh

Vyvěšeno na úřední desku: 23.04.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.05.2018