Závěrečný účet Svazku obcí Blatenska 2023 - Návrh

Závěrečný účet SOB za r. 2023 - Návrh, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023, Rozvaha

Vyvěšeno na úřední desku: 06.05.2024

Z úřední desky bude sejmuto: 31.07.2024