Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 16227/2022(archiv dokumentů)

Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - Přechodnou úprava provozu na pozemních komunikacích, spis. zn.: MUBL 15567/2022/OD

Vyvěšeno na úřední desku: 23.09.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.10.2022