Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 886758/24/2200-11530-304688

FÚ oznamuje, že ode dne 30.04.2024 do dne 31.05.2024 je na všech územních pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam

Vyvěšeno na úřední desku: 26.04.2024

Z úřední desky bude sejmuto: 31.05.2024