Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství č.j.: 98/2015-MZE- 15120 (archiv dokumentů)

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Vyvěšeno na úřední desku: 01.04.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.06.2015