Schválený rozpočet DSO SMOOS za rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2025(archiv dokumentů)

Rozpočet DSO SMOOS za rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2025 byl schválen VH SMOOS dne 15.12.2020

Dokumenty jsou zároveň vyvěšeny na stránkách www.smoos-st.cz

Vyvěšeno na úřední desku: 30.12.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.01.2021