Návrh závěrečného účtu obce Tchořovice za rok 2023

Návrh závěrečného účtu 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2023, Rozvaha 2023, Výkaz zisku a ztráty 2023, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2023

Vyvěšeno na úřední desku: 17.05.2024

Z úřední desky bude sejmuto: 30.06.2024