Veřejné osvětlení ve Tchořovicích - 2020

Na jaře roku 2020 byl dokončen projekt „Výstavba VO Tchořovice – severní část“.

Stavba byla z finančních důvodů rozdělena do dvou etap, první etapa se realizovala na podzim roku 2019 a druhá etapa byla realizována na začátku roku 2020, kolaudace proběhla v květnu 2020. V rámci této akce byly vystaveny nové sloupy veřejného osvětlení a osazeno celkem 46 nových LED svítidel. Celý projekt vyšel na 1.663.493 Kč, z toho první etapa 993.607 Kč a letošní druhá etapa 669.886 Kč. Práci prováděla firma SATHEA VISION z Prahy. Osvětlení komunikací muselo splňovat současné předpisy a normy. Led svítidla jsou vybavena zařízením umožňujícím dálkovou regulaci a správu svítidla. Jedná se o tzv. chytré osvětlení, které pomocí řídícího modulu stmívání můžeme dálkově ovládat. Stmíváním svítidel v nočních hodinách, kdy je frekvence pohybu chodců v obci minimální nebo téměř nulová, stejně tak průjezd vozidel po komunikacích je malý, dojde k úspoře elektrické energie. Veřejné osvětlení snížením intenzity osvětlení v nočních hodinách je zároveň šetrnější k přírodě, k okolní krajině a nočnímu prostředí a respektuje soukromí a zdraví obyvatel.
Druhá etapa výstavby veřejného osvětlení v roce 2020 byla finančně podpořena dotací 230.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020.

Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích

Publikováno: 12.08.2020

Aktualizováno: 13.08.2020