Tříkrálová sbírka v Tchořovicích 2015

Tradiční Tříkrálová sbírka v obci Tchořovice.

Tříkrálová sbírka v Tchořovicích

V neděli 4.1.2015 proběhla pod záštitou Oblastní charity Strakonice v naší obci již podruhé Tříkrálová sbírka, celostátně povolená Ministerstvem vnitra. Tři králové chodili se zapečetěnými kasičkami v doprovodu delegáta charity, který je sbírkou pověřen - v naší obci p. Martina Čadková a p. Milena Bolinová. Tři králové zazpívali a na památku věnovali kalendářík a cukřík s logem Charity. Výtěžek sbírky v Obci Tchořovice byl 8 055,- Kč.
Tříkrálová sbírka v Tchořovicích - zleva Denisa Fejtlová, Anežka Bolinová, Adéla Ptáčníková, Jiří Čadek, Matěj Mužík, Jaroslav Čadek

Autor článku: E. Křivancová

Autor fotografií: M. Bolinová

Publikováno: 04.01.2015

Aktualizováno: 04.04.2019