Tříkrálová sbírka 2018

V neděli 7. ledna 2018 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR

Již tradičně se vydaly koledovat dvě skupiny koledníků v kostýmech. Výtěžek sbírky v naší obci byl 10 025,- Kč. Je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, či jiným potřebným skupinám lidí
Tříkrálová sbírka

Autor článku: Mgr. Eva Křivancová

Autor fotografií: M. Bolinová

Publikováno: 07.01.2018

Aktualizováno: 04.04.2019