Tříkrálová sbírka 2014

Tříkrálová sbírka v obci Tchořovice.

Tříkrálová sbírka v obci Tchořovice
Tříkrálová sbírka v obci Tchořovice
Tříkrálová sbírka v obci Tchořovice

Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar putovali z dalekého východu za hvězdou, která je měla dovést k místu, kde se narodil Ježíš, spasitel celého světa. Na památku této události každoročně ožívají králové v postavách koledníčků, kteří pod záštitou Charity České republiky přinášejí požehnání každému domum, do kterého vstoupí, nápisem posvěcenou křídou. Tento rok poprvé ožili králové i v naší obci, a věříme, že se u nás tato tradice usídlí natvalo. Velký dík patří dětem, které ochotně krále ztvárnily ve dvou skupinách: Adélce Ptáčníkové, Denisce Fejtlové, Anežce Bolinové, Františku Machovcovi a Jíříkovi a Jardovi Čadkovým. Děkujeme všem, kteří nám otevřeli své dveře a pomohli potřebným a přejeme krásný, požehnaný rok 2014.
V rámci Tříkrálové sbírky 2014 byla v Obci Tchořovice vybrána částka ve výši 6.752,- Kč.

Autor článku: Bolinová M. ,Čadková M.

Autor fotografií: Bolinová M. ,Čadková M.

Publikováno: 05.01.2014

Aktualizováno: 04.04.2019