Tchořovice v časopise Veřejná správa - březen 2014

Starostka Obce Tchořovice Mgr. Eva Křivancová poskytla rozhovor ohledně internetových stránek obce pro časopis Veřejná správa.

Rozhovor v časopise Veřejná správa 6/2014
Rozhovor v časopise Veřejná správa 6/2014

V loňském roce jsme umožnili naším občanům zapojit se do služby SMS Infokanál – obecní rozhlas do kapsy. Smyslem je zasílání důležitých informací prostřednictvím SMS zpráv, neboť klasický rozhlas není dostupný každému, ať už z důvodů technických či např. vzhledem k pracovnímu vytížení a podobně. Služba jako taková se velmi osvědčila a ze strany občanů je kladně hodnocena. V současnosti můžeme hovořit o tom, že obsah takto zasílaných zpráv se dostane až na výjimky ke všem občanům. Této služby však mohou využít i např. majitelé rekreačních objektů.
Pokud jde o internetové stránky jako takové, snažíme se především o dostupnost co největšího množství informací, samozřejmě s ohledem na to, že množství nesmí být na úkor přehlednosti. Řada dokumentů jde nad rámec zákonných povinností, tak například jsou zveřejňovány kompletní zápisy jednání zastupitelstva obce, nikoliv pouze usnesení. Po komunálních volbách v roce 2010 jsme začali se zveřejňováním smluv uzavíraných obcí. Některá města za to v minulosti byla oceňována, z našeho pohledu je to základní věc, byť samozřejmě je pravdou, že ani dosud většina samospráv smlouvy nezveřejňuje. Je to jistě ke škodě, neboť je to součást kontroly ze strany občanů.
Do budoucna bychom chtěli i nadále pokračovat ve zpřístupnění dalších informací o činnosti obce. Týká se to například hospodaření, kde pro občana jsou naprosto nesrozumitelně označeny položky rozpočtu, pod kterými si nedokáže představit konkrétní věc. Rovněž vyvstala nutnost přidat do archivu úřední desky vzhledem k množství dokumentů jakési rozčlenění do kategorií. V delším horizontu bychom pak rádi občanům umožnili nahlédnutí do kroniky obce, což ale vyžaduje její digitalizaci.

Celý článek Veřejná správa 6 / 2014 ve formátu pdf.

Autor článku: Křivancová E.

Autor fotografií: Archiv

Publikováno: 26.03.2014

Aktualizováno: 04.04.2019