Oprava komunikace a výměna svítidel v r. 2015

Oprava komunikace a výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Tchořovice v roce 2015

V roce 2015 bylo v rámci akce „Veřejné osvětlení a místní komunikace v obci Tchořovice“ vyměněno 14 ks svítidel veřejného osvětlení při komunikaci od čp. 88 směrem na Hajany a opravena silnice u bytovek. Celkové náklady této akce činily 341 877,51 Kč. Jihočeský kraj nám poskytl dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 150 000,- Kč a vlastní podíl obce byl 191 877,51 Kč.

Oprava komunikace a výměna svítidel
Oprava komunikace a výměna svítidel
Oprava komunikace a výměna svítidel
Oprava komunikace a výměna svítidel
Oprava komunikace a výměna svítidel
Oprava komunikace a výměna svítidel
Oprava komunikace a výměna svítidel
Oprava komunikace a výměna svítidel
Oprava komunikace a výměna svítidel
Oprava komunikace a výměna svítidel

Autor článku: Eva Křivancová

Autor fotografií: Eva Křivancová

Publikováno: 04.04.2016

Aktualizováno: 04.04.2019