Oprava cest v okolí Tchořovic - říjen 2014

Obec Tchořovice opravila v průběhu letošního října některé místní komunikace.

První z nich je cesta vedoucí ze Tchořovic na hráz rybníka Starý. Tato byla již v uplynulém období opravena přibližně do poloviny. Nyní tedy je možné dojet až k rybníku Starý, který v letních měsících bývá využíván ke koupání.
Druhým opravovaným úsekem je cesta v okolí rybníka Smyslov až na křižovatku „u Zelenků“. Jelikož část v tomto úseku nepatří Obci Tchořovice, došlo zde ke spolupráci se společností Dvůr Lnáře spol. s r. o., která zastupuje vlastníky části této komunikace. Díky opravenému, dosud nezpevněnému, úseku komunikace je možné nyní pohodlně dojet ze Tchořovic k rybníku Velký Pálenec , respektive až na hranice katastrálního území naší obce.

Oprava cest v okolí Tchořovic 2014
Oprava cest v okolí Tchořovic 2014
Oprava cest v okolí Tchořovic 2014
Oprava cest v okolí Tchořovic 2014
Oprava cest v okolí Tchořovic 2014
Oprava cest v okolí Tchořovic 2014
Oprava cest v okolí Tchořovic 2014
Oprava cest v okolí Tchořovic 2014
Oprava cest v okolí Tchořovic 2014
Oprava cest v okolí Tchořovic 2014
Oprava cest v okolí Tchořovic 2014
Oprava cest v okolí Tchořovic 2014

Autor článku: Křivanec J.

Publikováno: 05.10.2014

Aktualizováno: 04.04.2019