Doplnění kontejnerů na tříděný odpad - únor 2017

Doplnění kontejnerů na tříděný odpad v obci Tchořovice

Doplnění kontejnerů na tříděný odpad
Doplnění kontejnerů na tříděný odpad

V únoru 2017 byly v rámci společného projektu Svazku obcí Blatenska „Doplnění separovaných odpadů v SOB“ doplněny ve Tchořovicích na návsi u autobusové zastávky kontejnery na tříděný odpad – 1 žlutý kontejner na plasty, 1 modrý kontejner na papír, 1 šedý kontejner na drobné kovy a 1 zelený velkoobjemový kontejner na bioodpad. Celkové náklady na pořízení kontejnerů činili 104 665,- Kč. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Z dotace tak bylo zaplaceno 88 965,25 Kč, obec Tchořovice zaplatila vlastní podíl ve výši 15 699,75 Kč.

Autor článku: Mgr. Eva Křivancová

Autor fotografií: Mgr. Eva Křivancová

Publikováno: 05.02.2017

Aktualizováno: 04.04.2019