Beseda o bezpečnosti vodních děl - 22. 4. 2017

Beseda o bezpečnosti vodních děl v obci Tchořovice

V sobotu 22. dubna 2017 připravila obec v místním pohostinství pro občany besedu se zástupcem společnosti Vodní díla – TBD Praha týkající se bezpečnosti rybníků v okolí naší obce. Na ni navazovala další beseda pro občany týkající se povodní a možnostech protipovodňové ochrany, která byla připravena na sobotu 10. června 2017. Beseda byla určena především lidem žijícím v území, které je ohrožené povodní a pořádala ji organizace Člověk v tísni ve spolupráci s Obcí Tchořovice.

Beseda o bezpečnosti vodních děl
Beseda o bezpečnosti vodních děl

Autor článku: Mgr. Eva Křivancová

Autor fotografií: Mgr. Eva Křivancová

Publikováno: 22.04.2017

Aktualizováno: 04.04.2019