Výroční zpráva o poskytování informací 2016

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000, o metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje Obec Tchořovice výroční zprávu za rok 2016 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

  • § 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 1
    • Žádost o zaslání investičních plánů v roce 2016 – žádost zamítnuta
  • § 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • § 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  • § 18, odst. 1, písm. d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
  • § 18, odst. 1, písm. e) počet stížností podaných podle § 16a: 0
  • § 18, odst. 1, písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Vyvěšeno na úřední desku: 28.02.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.03.2017