Výroční zpráva o poskytování informací 2013

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000, o metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje Obec Tchořovice výroční zprávu za rok 2013 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 • § 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 2
  1. Žádost o zaslání investičních plánů v roce 2013
  2. Žádost o zaslání investičních plánů v roce 2013
  Obě žádosti byly zamítnuty.
 • § 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • § 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 • § 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena
 • § 18, odst. 1, písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Vyvěšeno na úřední desku: 28.02.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.03.2014