Podpořené projekty

Podpořené projekty obce Tchořovice

Obnova a doplnění herních prvků v místě aktivního a pasivního odpočinku v obci Tchořovice na parc. č. 29/2 v k. ú. Tchořovice
Projekt byl realizován za přispění finančních prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj
Min.doba zveřejnění od 09.01.2024 do 00.00.0000.

Úprava okolí obecního úřadu Tchořovice – 2. etapa
Akce byla spolufinancována v rámci POV 2023 Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2023 do 00.00.0000.

My v tom Jihočechy nenecháme II - květen 2023
Obec Tchořovice obdržela od Krajského úřadu Jihočeského kraje peněžní prostředky na realizaci dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme II
Min.doba zveřejnění od 24.05.2023 do 00.00.0000.

Úprava okolí obecního úřadu Tchořovice 2022
Akce byla spolufinancována z dotačního programu Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022
Min.doba zveřejnění od 19.12.2022 do 00.00.0000.

Výsadba stromů v obci Tchořovice - 4. etapa
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR
Min.doba zveřejnění od 05.12.2022 do 00.00.0000.

Úroky z úvěru 8 BJ - 2021
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2021
Min.doba zveřejnění od 11.01.2022 do 00.00.0000.

15.12.2021
Veřejné osvětlení Tchořovice 2021
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2021


Půjčka na dofinancování výstavby vodojemu a vodovodních řádů v obci Tchořovice
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2021
Min.doba zveřejnění od 05.11.2021 do 00.00.0000.

Pořízení nového dopravního automobilu s přívěsem pro hašení pro JSDHO Tchořovic
Podpořeno z dotace POV Jč kraje a z GŘ HSZ
Min.doba zveřejnění od 25.03.2021 do 00.00.0000.

Úroky z úvěru 8 BJ
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2020
Min.doba zveřejnění od 08.01.2021 do 00.00.0000.