Podpořené projekty

Podpořené projekty obce Tchořovice

Úroky z úvěru 8 BJ - 2021
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2021
Min.doba zveřejnění od 11.01.2022 do 00.00.0000.

15.12.2021
Veřejné osvětlení Tchořovice 2021
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2021


Půjčka na dofinancování výstavby vodojemu a vodovodních řádů v obci Tchořovice
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2021
Min.doba zveřejnění od 05.11.2021 do 00.00.0000.

Pořízení nového dopravního automobilu s přívěsem pro hašení pro JSDHO Tchořovic
Podpořeno z dotace POV Jč kraje a z GŘ HSZ
Min.doba zveřejnění od 25.03.2021 do 00.00.0000.

Úroky z úvěru 8 BJ
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2020
Min.doba zveřejnění od 08.01.2021 do 00.00.0000.