Znak a vlajka

Znak a vlajka obce Tchořovice

Slovní popis obecních symbolů

Znak

V modrém štítu stříbrný kvádrovaný most s jedním obloukem, nad ním stříbrný kapr, pod ním stříbrná koňská noha se zlatým kopytem.

Vlajka

List tvoří dva vodorovné pruhy, horní modrý s bílým kaprem a dolní bílý v podobě kvádrovaného mostu s jedním modrým obloukem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Výklad použitých figur

Most poukazuje na komunikační důležitost tchořovického mostu k zajištění plynulé dopravy obcí i k propojení obou jejích částí. Kapr připomíná polohu obce mezi četnými rybníky, starobylou rybníkářskou tradici a význam rybničních soustav v okolí obce pro rybniční hospodářství v celém regionu. Koňská noha je převzata z erbu Muchků z Bukova, kteří vlastnili Tchořovice asi od roku 1495 do roku 1653 a byli tudíž její nejdéle souvisle panující vrchností. Zásadním způsobem přestavěli a rozšířili zdejší tvrz, která patří mezi významné stavební památky obce. Jejich rodový erb je dodnes umístěn nad hlavní branou tvrze.

Vlajka obce Tchořovice Znak obce Tchořovice