Hospodaření 2016

Hospodaření obce Tchořovice v roce 2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2016
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Rozvaha za rok 2016
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Rozpočet obce na rok 2016
Schváleno na ZO dne 4.12.2015
Min.doba zveřejnění od 07.01.2016 do 23.01.2016.