Hospodaření 2015

Hospodaření obce Tchořovice v roce 2015.

Závěrečný účet za rok 2015
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Rozvaha za rok 2015
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2015
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2015
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Rozpočet obce na rok 2015
Schváleno na 4. zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 29.12.2014 č. usnesení 72/2014.
Min.doba zveřejnění od 15.01.2015 do 31.01.2015.