Hospodaření 2014

Hospodaření obce Tchořovice v roce 2014.

Závěrečný účet za rok 2014
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2014
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2014
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Rozvaha za rok 2014
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Příloha - informace za rok 2014
Příloha s informacemi pro obec Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet schválen na 40. zasedání ZO dne 27.12.2013 usnesením č. 57/2013.
Min.doba zveřejnění od 27.01.2014 do 12.02.2014.