Hospodaření 2013

Hospodaření obce Tchořovice v roce 2013.

Závěrečný účet za rok 2013
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2013
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2013
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Rozvaha za rok 2013
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2014 do 25.05.2014.

Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočet schválen na 32. zasedání ZO dne 29. 12. 2012 usnesením č. 64/2012.
Min.doba zveřejnění od 26.03.2013 do 00.00.0000.