Hospodaření 2012

Hospodaření obce Tchořovice v roce 2012.

Závěrečný účet za rok 2012
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 17.05.2013 do 02.06.2013.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření za r. 2012
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření za r. 2012 pro obec Tchořovice
č.j.: KUJCK 10724/2012 OEKO-PŘ.
Min.doba zveřejnění od 01.04.2013 do 02.06.2013.

Stav běžného účtu 2012
Stav běžného účtu obce Tchořovice vždy k 1. dni v měsíci - 2012.
Min.doba zveřejnění od 01.04.2013 do 17.04.2013.

Platy a odměny v roce 2012
Přehled nákladů na platy a odměny v roce 2012.
Min.doba zveřejnění od 01.04.2013 do 17.04.2013.

Rozpočet 2012
Rozpočet obce Tchořovice na rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 01.01.2012 do 16.01.2012.