Hospodaření 2011

Hospodaření obce Tchořovice v roce 2011.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Tchořovice
č.j.: KUJCK 10987/2011 OEKO - PŘ.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2012 do 16.04.2012.

Závěrečný účet za rok 2011
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2012 do 16.04.2012.

Stav bankovního účtu
Stav bankovního účtu v průběhu roku 2011
Min.doba zveřejnění od 01.01.2012 do 15.01.2012.

Kniha přijatých faktur
Kniha přijatých faktur za rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 01.01.2012 do 15.01.2012.

Odměny 2011
Přehled odměn za rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 01.01.2012 do 15.01.2012.

Rozpočet 2011
Rozpočet obce Tchořovice na rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 01.01.2011 do 16.01.2011.