Hospodaření 2010

Hospodaření obce Tchořovice v roce 2010.

Připravujeme.

Závěrečný účet za rok 2010
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2010.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2011 do 15.05.2011.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 obce Tchořovice
č.j.: KUJCK 14128/2010 OEKO - Př.
Min.doba zveřejnění od 17.02.2011 do 05.03.2011.

Náklady na výrobu vody 2010
Celkové náklady obce na výrobu pitné vody v roce 2010.
Min.doba zveřejnění od 15.01.2011 do 02.02.2011.

Rozpočet 2010
Rozpočet obce Tchořovice na rok 2010.
Min.doba zveřejnění od 01.01.2010 do 16.01.2010.