Hospodaření 2009

Hospodaření obce Tchořovice v roce 2009.

Závěrečný účet za rok 2009
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2009.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2010 do 03.05.2010.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Tchořovice
č.j.: KUJCK 17031/2009/OEKA.
Min.doba zveřejnění od 15.04.2010 do 01.05.2010.