Záměr pronájmu bytu(archiv dokumentů)

Obec Tchořovice vyhlašuje záměr pronajmout byt.

Obec Tchořovice vyhlašuje záměr pronajmout byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím, o celkové výměře 59,39 m2 s příslušenstvím v 2 podlaží bytového dobu Tchořovice 77
Jedná se o byt postavený v rámci dotace z Programu podpory výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby. Jeho přidělení se řídí směrnicí Obce Tchořovice o přidělování bytů ze dne 7.9.2012.

Záměr pronájmu bytu - výzva ve formátu pdf
Žádost o přidělení bytu - příloha ke stažení ve formátu pdf

Vyvěšeno na úřední desku: 10.01.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.01.2014