Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-33053/2021-15121

Ministerstvo zemědělství vydává Oznámení o opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek

Vyvěšeno na úřední desku: 02.06.2021

Z úřední desky bude sejmuto: 18.06.2021