Návrh železničního jízdního řádu pro JčK na období 2019/2020(archiv dokumentů)

Jedná se o pracovní verzi návrhu jízdního řádu

Návrh je dostupný na: http://jikord.cz/cs/novinka/navrh-zeleznicniho-jr-pro-jck-na-obdobi-2019-2020/ Jedná se o pracovní verzi návrhu jízdního řádu. Případné připomínky k návrhu železničního jízdního řádu je možné zasílat pouze do 15. 7. 2019 na adresu info@jikord.cz. Občané se mohou rovněž informovat nebo podat připomínky na OÚ Tchořovice.
Návrh železničního jízdního řádu

Aktuální do: 15.07.2019